به قلب نازنيني كه من مي ستايمش ،

                          به " عمه ي نازنينم " پيشكش ميكنم .

 

 خوب ميدانم

 شادم كه مي آيي

 شادم كه ديگر براي هميشه مي آيي . و چقدر قلبم براي اين شادي بي تابي ميكند

 شادم كه ديگر 5 ساعت  و دو  شهر از تو دور مي شوم . شادم كه پس از مدتها ميتوانم  شاد  باشم كه مدتي با تو هستم . شادم . . . شادم كه شاد ميشوم . . .

 نميدانم چگونه سپاسگذار تمام خوبيها و مهربانيهايت باشم ،

 كه اگر چه 21 بهاران را بيشتر از من ديده اي ،

 اما حس كني كه تو برايم بهتريني  " اي بهترين بهترين من "

 و اين را تنها خودم و خداي خودم ميدانيم و بس  . . .

 آخر من هم خدايي دارم . . .

 اميد آن دارم هميشه جاويد باشي و سايه ي گرم و صبور و پر مهر و پر بارت بر سر  همسر عزيز و فرزندان نازنينت تا ابد گواراتر از هميشه باشد .

 

اي كه تما م خوبيهاي دنيا به سوي قلبت هجرت كرده اند  !

                                       دوستت دارم .

               و ممنون به پاس تمامي آنچه در قلبت برايم گذاشته اي . . .

 

" لحظه ي ديدار نزديك است . . . "

/ 0 نظر / 10 بازدید