این روزا یه جوریم . حس غریبی دارم . یه چیزایی شبیه استرس  . . .خوشحالی  . . غم  . . . بودن . . .نبودن . . .

نمیدونم اسمشو چی باید گذاشت  . اما انگار خودم نیستم .

اگه دوشنبه ی هفته ی آینده بهم سر بزنی میفهمی چرا . . .

 پ . ن      :

                      "  گران است این بار گران بر دوش * من *  "

                 کز پاس شرم و شرف بفرسود روح سیه پوش * من *

خدایا غم آلوده شد خانه ام

                              پر از خشم و خون است و درد و دریغ

                                          دل خسته ی پیر  دیوانه ام . . . "

/ 0 نظر / 10 بازدید