شنيده ام ميگويند :  " كاش خداوند سه چيز را نمي آفريد اولش عشق دومش غرور سومش دروغ

چون اگر عشق نبود انسان هرگز به خاطر غرور دروغ نميگفت "

 

من اما ميگويم . . .   چه خوب است كه هر سه را آفريد . . .

عشق را آفريد كه قلب ، هستي داشته باشد . . . و اگر عشق نبود ديگر قلبي نبود كه زيبا باشد

و چقدر بد است اگر قلبي نباشد

چه خوب است كه دروغ  را آفريد . . . چون من ميتوانم دروغ نگويم

چه خوب است كه غرور را آفريد . . . چون ميتوانم مغرور نباشم

من اما ميگويم . . . كاش خداوند كاري ميكرد هر كه با دروغ دم از عشق زد قلبش از سنگ شود . . .

و چقدر حس تلخي است كه آدم بفهمد قلبش سنگي شده . . .

 

 

   پ.ن     " . . . ستاره هاي عزيز    ستاره هاي مقوايي عزيز

                                وقتي در آسمان دروغ وزيدن ميگيرد

                   ديگر چگونه ميشود به سوره هاي رسولان سرشكسته پناه آورد . . . "

 

/ 0 نظر / 9 بازدید